Sunday, 7 August 2011

gdzie szukamy pomocy?

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem z alkoholem, przemocy, nie szukaj rad u osób niekompetentnych. Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się pomocą.