Tuesday, 19 April 2011


„Czym jest człowiek albo co jest naturą człowieka. …człowiek nie ma takiej wiecznej „natury”, do której może się odwołać , dlatego też na nic się nie zda pytanie o sens  życia w ogóle. Innymi słowy, skazani jesteśmy na improwizację. …..Sami musimy wybierać, jak chcemy żyć.”
J. Gaarder


O nas ….

 .. jesteśmy miejscem gdzie każda osoba może przyjść, spotkać się z innymi osobami, uzyskać pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych, może też zgłosić problem w imieniu swoich bliskich czy znajomych.Misja Centrum ….

Rozwój, terapia, działania wśród osób dotkniętych wykluczeniem społecznym na gruncie ich etnicznej i kulturowej odmienności, prowadzenie poradnictwa i usług wspierających wśród osób z problemami adaptacyjnymi związanymi z przebywaniem na emigracji, promocja równości


Jak powstaliśmy ….

Migrants Support Service jest kontynuacją  tego co zostało rozpoczęte ponad  5  lat  temu. Pierwsza grupa wsparcia powstała przy Klubie Sikorskiego w 2007. Dzięki pomocy ks. Mariana Łękawy  - grupa wolontariuszy „Compass” mogła pomagać wielu osobom. Wiele zaangażowanych wolontariuszy  poświęcało swój czas. W 2008 część grupy została połączona z Feniks Support Services z Edynburga. W the Pearce Institute mogliśmy pracować na rzecz emigrantów, prowadząc terapię oraz pomoc socjalną. Mieliśmy wsparcie ze stony Konsulatu Polskiego, The Pearce Institute, The Police Department oraz  Big Lottery Fund. W ubiegłym roku w dobie kryzysu ekonomicznego z powodów ekonomicznych biuro Feniksa w Glasgow musiało zostać zamknięte …..  mamy kontynuację …. Migrants Support Service.